روز 22بهمن سال نودودو در روستای میغان نهبندان  

در روز بیست ودوم بهمن سال نود دو مردم این روستا سنگ تمام گذاشتند ومانند
احاد مردم ایران از همه اقشار با حضور در راهپیمایی 22بهمن با آرمان های انقلاب
ورهبری تجدید میثاق کردند مردم همیشه در صحنه وولایتمدار این دیار آمدند تا ثابت
کنند که ایرانی باغیرت است وگوش به زنگ فرمان  رهبری بود وترسی از آمریکا وایادیش ندارندبااین  مراسم که راس ساعت 9.10صبح شروع شد حماسه ای
دیگر وبه یاد ماندنی در دفتر انقلاب ثبت شد  پایان بخش این مراسم قراعت قطعنامه در 8بند

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1