آخرین اخبار سایت

قابل توجه پان فارسها!!!  

آخه پان فارس... از كدام فرهنگت حرف میزنی ؟ قوم فارس نه موسیقی ملی داره نه رقص ملی نه پوشش ملی نود درصد ابزارآلات موسیقی تو ایران اسمهایشان توركی است قاشق و چنگال و بشقاب و پیاله و استكان و نعلبكی و چای و تابه و قابلمه و دیگ و قندان و اجاق و اتاق ، كلمات توركی هستند قومی كه حتی نتونسته به ساده ترین وسایل زندگی و تمدن اسم بذاره از كدام فرهنگ حرف میزنی ؟ كلمات احترام آمیز مانند داداش و آبجی و آقا و خانم و خان وبابا ودایى وننه وخاله توركی هستند بسیار

ادامه مطلب  

من توركـــــــــــــــــــم، آذری یوخ  

تورك چرا تورك است،آذری نیست ؟ این ترفند به صورت جنگ فرهنگی (میراث آریامهر و سیاست گزاران تزار و انگلیس)امروزه نیز متاسفانه در ایران به اشكال گوناگون بر علیه توركها در حال انجام است، به جز توهین های علنی و غیرعلنی رسانه و قدرتهای ابزاری كه در دست دولت مردان قرار دارد و ازآن به نحو قابل توجه استفاده می كنند تا ملت تورك را بی فرهنگ، ناتوان و ... نشان دهند. نمونه های بارز دیگر نیز هست از آن جمله: ساختن لطیفه هایه هدفمند است كه آنها را در اختیار كودك

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1