آخرین اخبار سایت

آیا میـدانستیـد ؟!  

دانستنی های جالب در مورد کاربرد واژگان فارسی


آیا میدانستید

برخی‌ها واژه‌های زیر را که همگی فرانسوی هستند را فارسی می‌دانند؟

آسانسور، آلیاژ، آمپول، املت، باسن، بتون، بلیت، بیسکویت، پاکت،
پالتو، پریز، پلاک، پماد، پوتین، پودر، پوره، پونز، پیک نیک،
تابلو، تراس، تراخم، تمبر، تیراژ، تور، تیپ، خاویار، دکتر، دلیجان،
دوجین، دوش، دبپلم، دیکته، رژ، رژیم، رفوزه، رگل، رله، روبان،
زیگزاگ، ژن، ساردین، سال

ادامه مطلب  

داستان یک عشق واقعی غم انگیز مربوط به سال 1380 عشق چتی  

 این داستان رو خیلی وقت بود میخواستم بنویسم ولی فرصتش پیش نمیومد.ماجرای این داستان کاملا واقعیه و درسال ۸۰اتفاق افتاده منتهی اسامی رو تغییردادم .این ماجرای واقعی یک عشق است که بدلیل کم توجهی و تعیین معیارهای غلط باپیشمانی همراه شد.ماجرایی که شاید هیچ وقت از ذهن بازیگران آن پاک نشود…درادامه این مطلب داستان این ماجرا اینگونه شرح داده میشود که :اصلا حوصله نداشتم ازتختخواب بیرون بیام مادرم ازآشپزخونه هی داد میزد فرخنده فرخنده بلند شو دختر د

ادامه مطلب  

مدل مانتو بهاری ۹۳ سری اول  

مدل مانتو بهاری ۹۳ سری اول
جدیدترین مدل های مانتو زنانه و دخترانه مخصوص خانوم های شیک پوش و با سلیقه
از مجله بزرگ فارسی مگ برای شما عزیزان آماده شده است…
مدل شماره یک | مدل مانتو بهاری زنانه و دخترانه ۹۳
مدل شماره دو | مدل مانتو بهاری زنانه و دخترانه ۹۳
مدل شماره سه | مدل مانتو بهاری زنانه و دخترانه ۹۳
مدل شماره چهار | مدل مانتو بهاری زنانه و دخترانه ۹۳
مدل شماره پنج | مدل مانتو بهاری زنانه و دخترانه ۹۳
مدل شماره شش | مدل مانتو بهاری زنانه و دختر

ادامه مطلب  

مدل مانتو بهاری ۹۳ سری اول  

مدل مانتو بهاری ۹۳ سری اول
جدیدترین مدل های مانتو زنانه و دخترانه مخصوص خانوم های شیک پوش و با سلیقه
از مجله بزرگ فارسی مگ برای شما عزیزان آماده شده است…
مدل شماره یک | مدل مانتو بهاری زنانه و دخترانه ۹۳
مدل شماره دو | مدل مانتو بهاری زنانه و دخترانه ۹۳
مدل شماره سه | مدل مانتو بهاری زنانه و دخترانه ۹۳
مدل شماره چهار | مدل مانتو بهاری زنانه و دخترانه ۹۳
مدل شماره پنج | مدل مانتو بهاری زنانه و دخترانه ۹۳
مدل شماره شش | مدل مانتو بهاری زنانه و دختر

ادامه مطلب  

مدل مانتو بهاری ۹۳ سری اول  

مدل مانتو بهاری ۹۳ سری اول
جدیدترین مدل های مانتو زنانه و دخترانه مخصوص خانوم های شیک پوش و با سلیقه
از مجله بزرگ فارسی مگ برای شما عزیزان آماده شده است…
مدل شماره یک | مدل مانتو بهاری زنانه و دخترانه ۹۳
مدل شماره دو | مدل مانتو بهاری زنانه و دخترانه ۹۳
مدل شماره سه | مدل مانتو بهاری زنانه و دخترانه ۹۳
مدل شماره چهار | مدل مانتو بهاری زنانه و دخترانه ۹۳
مدل شماره پنج | مدل مانتو بهاری زنانه و دخترانه ۹۳
مدل شماره شش | مدل مانتو بهاری زنانه و دختر

ادامه مطلب  

مدل مانتو بهاری ۹۳ سری اول  

مدل مانتو بهاری ۹۳ سری اول
جدیدترین مدل های مانتو زنانه و دخترانه مخصوص خانوم های شیک پوش و با سلیقه
از مجله بزرگ فارسی مگ برای شما عزیزان آماده شده است…
مدل شماره یک | مدل مانتو بهاری زنانه و دخترانه ۹۳
مدل شماره دو | مدل مانتو بهاری زنانه و دخترانه ۹۳
مدل شماره سه | مدل مانتو بهاری زنانه و دخترانه ۹۳
مدل شماره چهار | مدل مانتو بهاری زنانه و دخترانه ۹۳
مدل شماره پنج | مدل مانتو بهاری زنانه و دخترانه ۹۳
مدل شماره شش | مدل مانتو بهاری زنانه و دختر

ادامه مطلب  

مدل مانتو بهاری ۹۳ سری اول  

مدل مانتو بهاری ۹۳ سری اول
جدیدترین مدل های مانتو زنانه و دخترانه مخصوص خانوم های شیک پوش و با سلیقه
از مجله بزرگ فارسی مگ برای شما عزیزان آماده شده است…
مدل شماره یک | مدل مانتو بهاری زنانه و دخترانه ۹۳
مدل شماره دو | مدل مانتو بهاری زنانه و دخترانه ۹۳
مدل شماره سه | مدل مانتو بهاری زنانه و دخترانه ۹۳
مدل شماره چهار | مدل مانتو بهاری زنانه و دخترانه ۹۳
مدل شماره پنج | مدل مانتو بهاری زنانه و دخترانه ۹۳
مدل شماره شش | مدل مانتو بهاری زنانه و دختر

ادامه مطلب  

مدل مانتو بهاری ۹۳ سری اول  

مدل مانتو بهاری ۹۳ سری اول
جدیدترین مدل های مانتو زنانه و دخترانه مخصوص خانوم های شیک پوش و با سلیقه
از مجله بزرگ فارسی مگ برای شما عزیزان آماده شده است…
مدل شماره یک | مدل مانتو بهاری زنانه و دخترانه ۹۳
مدل شماره دو | مدل مانتو بهاری زنانه و دخترانه ۹۳
مدل شماره سه | مدل مانتو بهاری زنانه و دخترانه ۹۳
مدل شماره چهار | مدل مانتو بهاری زنانه و دخترانه ۹۳
مدل شماره پنج | مدل مانتو بهاری زنانه و دخترانه ۹۳
مدل شماره شش | مدل مانتو بهاری زنانه و دختر

ادامه مطلب  

مدل مانتو بهاری ۹۳ سری اول  

مدل مانتو بهاری ۹۳ سری اول
جدیدترین مدل های مانتو زنانه و دخترانه مخصوص خانوم های شیک پوش و با سلیقه
از مجله بزرگ فارسی مگ برای شما عزیزان آماده شده است…
مدل شماره یک | مدل مانتو بهاری زنانه و دخترانه ۹۳
مدل شماره دو | مدل مانتو بهاری زنانه و دخترانه ۹۳
مدل شماره سه | مدل مانتو بهاری زنانه و دخترانه ۹۳
مدل شماره چهار | مدل مانتو بهاری زنانه و دخترانه ۹۳
مدل شماره پنج | مدل مانتو بهاری زنانه و دخترانه ۹۳
مدل شماره شش | مدل مانتو بهاری زنانه و دختر

ادامه مطلب  

مدل مانتو بهاری ۹۳ سری اول  

مدل مانتو بهاری ۹۳ سری اول
جدیدترین مدل های مانتو زنانه و دخترانه مخصوص خانوم های شیک پوش و با سلیقه
از مجله بزرگ فارسی مگ برای شما عزیزان آماده شده است…
مدل شماره یک | مدل مانتو بهاری زنانه و دخترانه ۹۳
مدل شماره دو | مدل مانتو بهاری زنانه و دخترانه ۹۳
مدل شماره سه | مدل مانتو بهاری زنانه و دخترانه ۹۳
مدل شماره چهار | مدل مانتو بهاری زنانه و دخترانه ۹۳
مدل شماره پنج | مدل مانتو بهاری زنانه و دخترانه ۹۳
مدل شماره شش | مدل مانتو بهاری زنانه و دختر

ادامه مطلب  

مدل مانتو بهاری ۹۳ سری اول  

مدل مانتو بهاری ۹۳ سری اول
جدیدترین مدل های مانتو زنانه و دخترانه مخصوص خانوم های شیک پوش و با سلیقه
از مجله بزرگ فارسی مگ برای شما عزیزان آماده شده است…
مدل شماره یک | مدل مانتو بهاری زنانه و دخترانه ۹۳
مدل شماره دو | مدل مانتو بهاری زنانه و دخترانه ۹۳
مدل شماره سه | مدل مانتو بهاری زنانه و دخترانه ۹۳
مدل شماره چهار | مدل مانتو بهاری زنانه و دخترانه ۹۳
مدل شماره پنج | مدل مانتو بهاری زنانه و دخترانه ۹۳
مدل شماره شش | مدل مانتو بهاری زنانه و دختر

ادامه مطلب  

مدل مانتو بهاری ۹۳ سری اول  

مدل مانتو بهاری ۹۳ سری اول
جدیدترین مدل های مانتو زنانه و دخترانه مخصوص خانوم های شیک پوش و با سلیقه
از مجله بزرگ فارسی مگ برای شما عزیزان آماده شده است…
مدل شماره یک | مدل مانتو بهاری زنانه و دخترانه ۹۳
مدل شماره دو | مدل مانتو بهاری زنانه و دخترانه ۹۳
مدل شماره سه | مدل مانتو بهاری زنانه و دخترانه ۹۳
مدل شماره چهار | مدل مانتو بهاری زنانه و دخترانه ۹۳
مدل شماره پنج | مدل مانتو بهاری زنانه و دخترانه ۹۳
مدل شماره شش | مدل مانتو بهاری زنانه و دختر

ادامه مطلب  

مدل مانتو بهاری ۹۳ سری اول  

مدل مانتو بهاری ۹۳ سری اول
جدیدترین مدل های مانتو زنانه و دخترانه مخصوص خانوم های شیک پوش و با سلیقه
از مجله بزرگ فارسی مگ برای شما عزیزان آماده شده است…
مدل شماره یک | مدل مانتو بهاری زنانه و دخترانه ۹۳
مدل شماره دو | مدل مانتو بهاری زنانه و دخترانه ۹۳
مدل شماره سه | مدل مانتو بهاری زنانه و دخترانه ۹۳
مدل شماره چهار | مدل مانتو بهاری زنانه و دخترانه ۹۳
مدل شماره پنج | مدل مانتو بهاری زنانه و دخترانه ۹۳
مدل شماره شش | مدل مانتو بهاری زنانه و دختر

ادامه مطلب  

مدل مانتو بهاری ۹۳ سری اول  

مدل مانتو بهاری ۹۳ سری اول
جدیدترین مدل های مانتو زنانه و دخترانه مخصوص خانوم های شیک پوش و با سلیقه
از مجله بزرگ فارسی مگ برای شما عزیزان آماده شده است…
مدل شماره یک | مدل مانتو بهاری زنانه و دخترانه ۹۳
مدل شماره دو | مدل مانتو بهاری زنانه و دخترانه ۹۳
مدل شماره سه | مدل مانتو بهاری زنانه و دخترانه ۹۳
مدل شماره چهار | مدل مانتو بهاری زنانه و دخترانه ۹۳
مدل شماره پنج | مدل مانتو بهاری زنانه و دخترانه ۹۳
مدل شماره شش | مدل مانتو بهاری زنانه و دختر

ادامه مطلب  

مدل مانتو بهاری ۹۳ سری اول  

مدل مانتو بهاری ۹۳ سری اول
جدیدترین مدل های مانتو زنانه و دخترانه مخصوص خانوم های شیک پوش و با سلیقه
از مجله بزرگ فارسی مگ برای شما عزیزان آماده شده است…
مدل شماره یک | مدل مانتو بهاری زنانه و دخترانه ۹۳
مدل شماره دو | مدل مانتو بهاری زنانه و دخترانه ۹۳
مدل شماره سه | مدل مانتو بهاری زنانه و دخترانه ۹۳
مدل شماره چهار | مدل مانتو بهاری زنانه و دخترانه ۹۳
مدل شماره پنج | مدل مانتو بهاری زنانه و دخترانه ۹۳
مدل شماره شش | مدل مانتو بهاری زنانه و دختر

ادامه مطلب  

مدل مانتو بهاری ۹۳ سری اول  

مدل مانتو بهاری ۹۳ سری اول
جدیدترین مدل های مانتو زنانه و دخترانه مخصوص خانوم های شیک پوش و با سلیقه
از مجله بزرگ فارسی مگ برای شما عزیزان آماده شده است…
مدل شماره یک | مدل مانتو بهاری زنانه و دخترانه ۹۳
مدل شماره دو | مدل مانتو بهاری زنانه و دخترانه ۹۳
مدل شماره سه | مدل مانتو بهاری زنانه و دخترانه ۹۳
مدل شماره چهار | مدل مانتو بهاری زنانه و دخترانه ۹۳
مدل شماره پنج | مدل مانتو بهاری زنانه و دخترانه ۹۳
مدل شماره شش | مدل مانتو بهاری زنانه و دختر

ادامه مطلب  

مدل مانتو بهاری ۹۳ سری اول  

مدل مانتو بهاری ۹۳ سری اول
جدیدترین مدل های مانتو زنانه و دخترانه مخصوص خانوم های شیک پوش و با سلیقه
از مجله بزرگ فارسی مگ برای شما عزیزان آماده شده است…
مدل شماره یک | مدل مانتو بهاری زنانه و دخترانه ۹۳
مدل شماره دو | مدل مانتو بهاری زنانه و دخترانه ۹۳
مدل شماره سه | مدل مانتو بهاری زنانه و دخترانه ۹۳
مدل شماره چهار | مدل مانتو بهاری زنانه و دخترانه ۹۳
مدل شماره پنج | مدل مانتو بهاری زنانه و دخترانه ۹۳
مدل شماره شش | مدل مانتو بهاری زنانه و دختر

ادامه مطلب  

مدل مانتو بهاری ۹۳ سری اول  

مدل مانتو بهاری ۹۳ سری اول
جدیدترین مدل های مانتو زنانه و دخترانه مخصوص خانوم های شیک پوش و با سلیقه
از مجله بزرگ فارسی مگ برای شما عزیزان آماده شده است…
مدل شماره یک | مدل مانتو بهاری زنانه و دخترانه ۹۳
مدل شماره دو | مدل مانتو بهاری زنانه و دخترانه ۹۳
مدل شماره سه | مدل مانتو بهاری زنانه و دخترانه ۹۳
مدل شماره چهار | مدل مانتو بهاری زنانه و دخترانه ۹۳
مدل شماره پنج | مدل مانتو بهاری زنانه و دخترانه ۹۳
مدل شماره شش | مدل مانتو بهاری زنانه و دختر

ادامه مطلب  

ببین عزیزم...!  

ببین عزیزم !شما خانم خوش تیپی که تو مترو منو چپ چپ نگاه میکنی!!!ببین عزیزم ...فکر نکن من که چادر سرَمه عقلم نمیرسه که آدم با مانتو راحت تر و آزاد تر ِ !فکر نکن زیر چادرم کولر گازی روشن ِ و تو این گرما عین خیالمم نیست!خیلی هم گرم ِ ! گرمه چیه، داغه اصن!

ادامه مطلب  

مدل مانتو بهاری ۹۳ سری اول  

مدل مانتو بهاری ۹۳ سری اول
جدیدترین مدل های مانتو زنانه و دخترانه مخصوص خانوم های شیک پوش و با سلیقه
از مجله بزرگ فارسی مگ برای شما عزیزان آماده شده است…
مدل شماره یک | مدل مانتو بهاری زنانه و دخترانه ۹۳
مدل شماره دو | مدل مانتو بهاری زنانه و دخترانه ۹۳
مدل شماره سه | مدل مانتو بهاری زنانه و دخترانه ۹۳
مدل شماره چهار | مدل مانتو بهاری زنانه و دخترانه ۹۳
مدل شماره پنج | مدل مانتو بهاری زنانه و دخترانه ۹۳
مدل شماره شش | مدل مانتو بهاری زنانه و دختر

ادامه مطلب  

 

__می گویم هیچیهیچی مثل همیشه یعنی باز بپرس.یعنی نزدیکتر شو..یعنی مهربانتر باش....یعنی بیخیال من نشو!_________________________________________________حالشو ندارم دیگه حرص بخورم._عاشق کوروش شدم..بیشتر از همه با من دوست شده...خیلی طنزه این بشر....کلی کار یادش دادم.یه دندونم در آورده....تازه نه بابا میگه نه مامان...جاست میگه عمه....بزغاله چی منه_به یک کارگر جهت مرتب کردن اتاقم نیاز وافر دارم و سخت محتاجم|:_امروز عینک مامانم از وسط به دو قسمت تبدیل شد بعد براش با چسب زخم چسبوندم!

ادامه مطلب  

دویست و شصت و دومین خاطره چی شد چادری شدم: دلیل محکمی که برای چادری شدن لازم داشتم  

به توكل نام اعظمت بسم الله الرحمن الرحيم گوهري باش ولي در صدف و پوشيده / زر شناس آيد وجايت بدهد برديدهتوي
يه خانواده مذهبي بزرگ شدم و حجاب دغدغه هميشگيم بود.از همون سوم دبستان
كه به سن تكليف رسيدم وقتي نامحرم مي آمد خونمون چادر سر ميكردم ولي واسه
بيرون رفتن چادر نمي پوشيدم و به همون مانتو و شلوار و مقنعه قناعت مي كردم
البته طوري لباس نمي پوشيدم كه جلب توجه بكنه و خيلي حواسم به اين جور چيزا
بود.هميشه دوستاي چادريم بهم ميگفتن تو كه

ادامه مطلب  

اگه از دست آدم ها همش تیشه به ریشه ام بود نمیمردم واسه این که یکی مثل تو پیشم بود...  

امروز چهار شنبه سوری...آخرین سه شنبه ی سال.فکر میکنم امروز توی سال نود و دو آخرین پستی باشه که من تنها نشستم توی این اتاق و دارم مینویسم...احتمالا پست بعدی رو وقتی مینویسم که سال نود و سه شروع شده...یه سال جدید...یه راه جدید...یه شروع...یه ابتدا..هرسال جدید مثل یه جاده میمونه...یه جاده ی پرپیچ و هم...تورو با خودش میبره...حالا تو این راه خوشیا و ناخوشیا مکمل همدیگه ان...من یه زن هیجده ساله...کسی که هیچ وقت فکر نمیکرد توی هیجده سالگی درست نقطه ی اول جوونی با

ادامه مطلب  

کنار تو لبریز از عشق و آرامشم....  

من اومدم بنوووووووووووووووووووووووویسم.....امروز خوشحالم خیلی خیلی زیاد.سرحالم و کلی امیدوار به زندگی..همه چیز داره خوب پیش میره...بوی عیدو بالاخره منم حس کردم.دیروز.با تمام این که میگم از عید خوشم نمیاد اما بوی عید سرمستم میکنه....سرمست از شوق زندگی...از عشق...اول از همه بگم که دیروز بازم اون چیزی که فکر میکردم نشد...همه چیز خیلی بهتر از تصورم بود.دیشب ساعت هفت بود که میثمم اومد خونه.منم انقدر بیحال بودم که هنوز نه حاضر شده بودم و نه هیچی.تمام مدت

ادامه مطلب  

پوشیدن ساپورت به قیمت چی  

کافی است سری به خیابانهاي  بزنید تا فستیوال لنگها را به صورت
کاملا لایو و زنده مشاهده نمایید!بله دختران ساپورت پوشي كه ملخ وار در حال
فتح كردن خیابانهای هستند.
امروز دختران با لباس‌هایی به سطح خیابان می‌آیند که انگار تشخیص
لباس خانه و بیرون از خانه برایشان سخت شده و گویی حفظ حریم خانه و بیرون
از خانه در نسل جدید گم شده است.
 مانتوهاي بي در و پيكر و بدون دكمه، ساپورت هاي رنگارنگ،مدل مو و
آرايشهايي كه هيج جا مانندشو نمي بيني، بله  اين است

ادامه مطلب  

تولد کلید مهربونم  

تمام دارایی من قلبی است که در سینه دارم و برای تو می تپد ، آن را به تو تقدیم میکنمعزیزم ، مهربونم ، همه وجودم، مرد صبورم تولدت مبارک . برات بهترین هارو از خدا می خوام و ازت ممنونم که هستی . بله 14 فروردین 1393 کلید مهروبنم واردسن 33 سالگی شد . روز تولد کلید مهربونم از صبح با هم دیگه بیرون بودیم و همش از قبل بهم می گفت نباید برام چیزی بخری و منم خب به حرف اش کردم صبح و تا ظهر با هم رفتیم تمرین رانندگی و بعد از ظهر هم رفتیم سمت طرقبه و شاندیز و از اونجا ه

ادامه مطلب  

جوک قشنگ و باحال  

 
ما یه معلم داشتیم خیلی بچه ها رو درک میکرد
میگفت اشکال نداره درس نخونین جامعه حمال هم لازم داره
تا جاییکه میدونم اکثرا هم به حرفش گوش دادن
*
اس ام اس خنده دار جدید
*

هنوز دانشمندان در مورد آدمایی که با عینک آفتابی تو اتاق عکس میندازن به نتیجه خاصی نرسیدن
*
اس ام اس خنده دار باحال
*

مورد داشتیم دختره صورتشو کرده توی کیسه ی آرد اومده مدرسه
*
اس ام اس خنده دار 93
*

غضنفر از خواب بیدار میشه پین کد میخواد
*
اس ام اس خنده دار بامزه
*

شورا

ادامه مطلب  

آزمون عملی رشته طراحی دوخت کرمان فروردین 93  

حوزه آزمون


آموزشگاه
های شرکت کننده در حوزه


حرفه
آزمون


آزمونگر


تاریخ
آزمون
مریم


مریم
مریم ،
الزهرا ، نگین


نازک
دوز
ضخیم
دوز


فرزانه
پور
فرزانه
پور


25/1/93
 24و 25/1/93
گلپوش


گلپوش
گلپوش
، گلاره ، سپیده


نازک
دوز
لباس
شب و عروس


جعفری
جعفری


25/1/93
24و25/1/93
فن
آوران مد


فن
آوران مد
فن
آوران مد و همتا


نازک
دوز ، مانتو دوز
الگو
ساز و برشکار
الگو
ساز و

ادامه مطلب  

 

امروز رفتم رویان.خانوم فوائدی مریض بود.عموی دکتر شاه حسینی هم فوت شده بود در نتیجه دو تاشون تشریف نداشتن.خدا کنه فردا فوائدی بیادش...امروز با مرضیه قرار گذاشتیم تو تایم بیکاریش رفتیم مانتو آی تک رو دیدیم.خوب بود ولی فقط ب درد مامان میخورد.به بچه میگم واسه روز مادر همینو اوکی کنیم.البته مشکلش شلوارش هم بود.اینقدر راسته و بیریخت بود ک نگو!بعدم از اونجا ک از رویان تا سر همت رو پیاده گزیده بودم جونم اومده بود توی حلقومم درنتیجه رفتم دانشگاه امیرک

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1